Strängläggning och direktskörd av timotej

Ett försök med olika skördemetoder i timotej visade att tidig strängläggning eller direkttröskning + eftertröskning gav högst skörd. Grobarheten var högst vid strängläggning. Vara sig skördenivå eller grobarhet påverkades av stora mängder nederbörd mellan strängläggning och skörd av strängen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down