Strängläggning och direktskörd av timotej

Ett försök med olika skördemetoder i timotej viste att direktskörd + eftertröskning av fröhalmen gav 27% högre skörd än strängläggning. Grobarheten blev dock bättre vid strängläggning.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down