Stress satte press på Finlands oljeväxter 2010

Sådd i juni, sedan torka och så kom kålmalen. De finländska våroljeväxterna 2010 var stressade. Det tryckte ner medelskörden till 1,1 ton per hektar.
chevron-down