Stubbhöjd och halmbehandling i skyddsgröda till ängssvingel.

Sex försök viste att låg stubbhöjd i skyddgrödan gav högre fröskörd i ängssvingel oavsett om skyddsgrödans halm hackades eller togs bort. Flera olika halmbehandlingsmetoder gav likvärdiga resultat.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down