Stubbhöjd och halmbehandling i skyddsgröda till rödklöver

Tre försök viste att skyddsgrödans stubb bör vara låg eller putsas vid etablering av rödklöver. Hackning av skyddsgrödans halm påverkade däremot inte rödklöverfröskörden negativt jämfört med borttagning av halmen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down