Stubbhöjd och halmbehandling i skyddsgröda till timotej.

Fyra försök viste tendens till lägre fröskörd i timotej vid hög stubbhöjd i skyddsgrödan medan hackning av skyddsgrödans halm inte verkar ha någon negativ effekt


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down