Sund rapsvärme i Viken

Vikens egendom utanför Falköping har minskat uppvärmningskostnaden med 40 procent tack vare övergång till rapsoljeeldad alloljepanna. Man är först i Sverige med systemet som visat sig driftsäkert och väl anpassat till gårdens förutsättningar.
chevron-down