Svamp i oljeväxter

Oljeväxterna kan drabbas av många olika svampproblem. Eva Twengström, vid SLU redogör i sin artikel för olika svampars betydelse och förekomst
chevron-down