Svampbekämpning i ängssvingel.

Två försök visar att bekämpning av svampsjukdomar i ängssvingel ibland kan ge betydande merskördar. Bekämpningsbehovet är förmodligen störst i tredjeårsvallar.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down