Svampbekämpning i ängssvingelfrö 2002.

Svampbehandling i ett försök i en ängsvingelfröodling med starka angrepp av bladfläcksjuka gav stora utslag och god lönsamhet. Fler försök behövs dock för att kunna klargöra värdet av svampbekämpning i gräsfrövallar.
chevron-down