Svampbekämpning i frögräs kan löna sig

Bekämpning mot bladfläcksvampar i fröodling av timotej och ängssvingel är sannolikt befogad om det före ax-/ vippgång lätt går att finna angrepp på de tre översta bladen. Det visar resultaten av svampbekämpningsförsök 2004 och 2005 i Mälarområdet. Försöken fortsätter 2006.
chevron-down