Svampbekämpning i höstoljeväxter

Årets försök med bekämpningsstrategier mot framförallt bomullsmögel har omfattat 7 försök med totalt 5 behandlingar. 3 försök har vart placerade i Skåne, 2 i ÖSF och 2 i FiV. Samtliga försök och behandlingar i Skåne har gett merskördar, ett av försöken har gett signifi kanta merskördar och ett av försöken i FiV har gett stora signifikanta merskördar då angreppet av bomullsmögel varit kraftigt.
chevron-down