Svampbekämpning i höstoljeväxter

Bekämpning av bomullsmögel och svartfläcksjuka i höstraps gav i 2009 års försök inte några skördeökningar som betalar bekämpningen. I ett försök, Barsebäck utanför Lund, var det bomullsmögel men grundskörden var trots detta hög, över 5 000 kg per hektar. Höstbehandling med den nyligen godkända fungiciden Cantus gav mellan 150 och 280 kg frö per hektar.
chevron-down