Svampbekämpning i höstraps 2010

Bekämpning av bomullsmögel och svartfläcksjuka i höstraps gav under 2010 års försök få skördeökningar som betalar behandlingen. I ett försök, Barsebäck utanför Lund fanns låga angrepp av bomullsmögel. Trots en efter året ganska bra grundskörd blev behandlingseffekterna skördehöjande med ett ganska bra netto. 4 av 5 behandlingar gav ett positivt netto. I övriga 6 försök fanns inget eller mycket små angrepp.
chevron-down