Svampbekämpning i höstraps: - en dyr försäkring

Över etthundra skånska, danska och tyska försök med svampbekämpning i höstraps i full blom visar samstämmigt att man inte ska bekämpa för säkerhets skull. Endast 20 – 30 procent av försöken visar på lönsamhet i bekämpningen, men vissa år har behovet varit större.
chevron-down