Svampbekämpning i höstrapsens blomning

Sammanfattning

Under 2018 gjordes fem försök med fungicider i avsikt att bekämpa angrepp av bomullsmögel i höstraps. Fem produkter har testats i sex olika strategier. Förhållandevis stora merskördar och behandlingsnetton har uppstått då angreppen av bomullsmögel förekom i lite större omfattning än vanligt. Fyra försök ingår i sammanställningen.
chevron-down