Svampbekämpning i våroljeväxter

• Ett försök hade bomullsmögelangrepp över skadetröskeln, i övriga var angreppen svaga. • I försöket med de kraftigaste angreppen av bomullsmögel, gav samtliga behandlingar statistiskt säkra skördeökningar. • Preparatet Cantus gav de högsta merskördarna och bäst bekämpningsnetto. • Halverad dos av Cantus ger fullgod effekt.
chevron-down