Svampbekämpning i våroljeväxter

SFO’s försöksserie med svampbekämpning i
våroljeväxter har avslutats. Eva Twengström,
SLU har gjort en utvädering av serien.
chevron-down