Svampbekämpning i vårraps 1992-1998.

1998 var det lokalt relativt starka angrepp av bomullsmögel
i vårraps. Den genomsnittliga skördeökningen för 2
l Rovral Flo i blomningen blev i dessa försök 7 % och för
1,5 l Folicur 11 %. För andra året ingick Amistar i försöksserien. Till skillnad från förgående år så har Amistar detta år gett en skördeökning.
chevron-down