Svampbekämpning och stråförkortning i timotejfrö 2003.

Erfarenheter från försök i våra närmaste grannländer visar att stråförkortning i timotej givit upp emot 25 % skördeökning. I Sverige testades detta under 2003 och resultaten visar på knappt 10 % skördeökning i genomsnitt. Som mest erhölls en merskörd på drygt 100 kg/ha. Åtgärden verkar alltså vara mycket intressant. Även svampbehandling gav lönsamt merutbyte i flera försök. I försöken testade svampmedel är i dagsläget ej registrerade för användning i gräsfröodlingar.
chevron-down