Svampsjukdomar i raps 2020

I serien L5-8450 har tre produkter testats mot svampangrepp i rapsens blomning. Angreppen i försöken har varit låga. Merskördar har erhållits i enskilda försök med högra angrepp. Risken för svampangrepp är högre nu än för tio år sedan då oljeväxtodlingen ökat och närheten till fjolårens skörderester blivit kortare.

chevron-down