Svampsjukdomar i vårraps

Sammanfattning:  I serien L9-8040 med två försök har sex produkter testats i sju olika strategier mot svampangrepp i vårrapsens  blomning. Angreppen i ett av försöken har varit mycket omfattande, medan angrepp saknats helt i det andra. Men merskördar har noterats i båda försöken. Fungicidförsök i vårraps har inte genomförts sedan 2014 efter att förbudet mot neonicotinoider slog ut 95 % av våroljeväxtodlingen. Intresset väcktes återigen 2022 då priset steg kraftigt och ny betning var tillgänglig.

chevron-down