Svar på många frågor

En försöksserie i höstraps har avslutats. Syftet
har varit att bedöma beståndets betydelse för svamp- och ogräsbekämpning i höstraps.
chevron-down