Svårt att bekämpa rapsbaggar i
Östergötland!

Pyretroider har i år inte haft tillräcklig effekt
på rapsbaggarna i Östergötland. Växtskyddscentralen har undersökt problemet.
chevron-down