Svavel till engelskt rajgräs

Ett försök i engelskt rajgräs gav stora merskördar för tillförsel av svavel. Gräsfrö bör tillföras minst 10 kg/ha svavel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down