Svavelgödsling till vårrybs 1996-1998.

Här redovisas resultat från försök med svavelgödsling till vårrybs. Slutsatser - Svavelgödsling till vårrybs ger i allmänhet ökad skörd. Skördeökningen är oftast så pass stor att den väl betalar svavelkostnaden.
chevron-down