Sven tätar gapet mellan grendikena

Med dubblerat antal grenledningar på fälten håller Sven Ringdahl de blöta höstarna stången. Bärigheten blir bättre, brukningskostnaderna lägre och skördarna säkrare. Det är nytta som vida överstiger kostnaden.
chevron-down