Svensk Frötidning – pigg 75 åring

Under trekvarts sekel har Svensk Frötidning varit en pålitlig och uppskattad tidskrift inom lantbruket. Produktionen är idag modernast tänkbara men det är bara 20 år sedan vi lämnade de Gutenbergska blytyperna bakom oss.
chevron-down