Svensk Frötidning vässar pennan.

Från och med det här numret av Svensk Frötidning har vi knutit till oss två nya redaktörer med gedigen växtodlingserfarenhet, nämligen Jens Blomquist och Hans Jonsson. Gemensamt för både Jens och Hans är att de är agronomer och har ett förflutet som växtodlingsrådgivare inom HIR i Skåne.
chevron-down