Svensk Raps – ett viktigt varumärke även framöver

År 2000 bildades Svensk Raps AB för att rädda svensk oljeväxtodling. Uppdraget är genomfört och SFO kommer åter att juridiskt och formellt representera medlemmar och verksamhet. Svensk Raps fortsätter dock som viktigt inarbetat varumärke.
chevron-down