Svensk Raps på Borgeby Fältdagar

Under årets Borgeby Fältdagar satsar Svensk Raps på att visa mängder av intressanta odlingstekniska försök i vallfrö. Höstrapsen finns givetvis också på plats – i år med höstgödslingens betydelse för övervintring. Välkommen att träffa oss!
chevron-down