Svensk Raps på Borgeby Fältdagar

Besök Svensk Raps på Borgeby Fältdagar. Du hittar oss i ett eget tält på Torget. Studera rapsens odlingsteknik i fältförsök eller
sök svalka i ”Gropen” och lär dig mer om rapsens rotsystem.
chevron-down