Svensk Raps vill dubbla rapsodlingen på fem år. (Från Land lantbruk)

100 000 hektar oljeväxter i Sverige inom fem år. Det är målet för Svensk Raps, vars ordförande Stig Lindén presenterar hur det ska gå till.
chevron-down