Svensk rapsodling i kristallkulan

För 15 år sedan gick vi med i EU. Det fick drastiska konsekvenser för svensk oljeväxtodling. Arealen sjönk på några år till en tredjedel jämfört med toppåren på 1980-talet. Svensk rapsodling var
nära utrotningsgränsen. Politiska beslut och styrmedel gjorde odlingen konkurrenssvag. Nu lyfter odlingen igen. Men vi lever i en för evigt föränderlig värld, så hur kommer svensk oljeväxtodling
att se ut om cirka 15 år? Vi har bett 10 auktoriteter ge sin bild av ett tänkbart scenario för svensk oljeväxtodling år 2025. Dags att höja blicken och skåda in i kristallkulan!
chevron-down