Svensk RME sänker CO2-utsläppen med 65%

Utsläppen av växthusgaser minskar med två tredjdedelar när fossil diesel byts ut mot svensk RME. Det visar en analys av RME-produktionens hela livscykel. En obligatorisk låginblandning av svensk RME i all diesel skulle ge stora miljövinster.
chevron-down