Sveriges största höstrapsodling – odlas med millimeterprecision

Den är Sveriges största höstrapsodling och drivs ytterst noggrant efter en tydlig strategi. Med plöjningsfri etablering och i övrigt ganska intensiva metoder förfinas tekniken år för år. De dryga 500 hektaren i SkaberNäs regi svarar med en mycket god växtföljdseffekt och 3,7 ton i genomsnittsskörd.
chevron-down