Ta makten över renkavle, ekorr- och råttsvingel

Renkavle, ekorr- och råttsvingel seglar upp som hot mot fröodlingen och måste motas i grind. Nu har SFO ingått en överenskommelse med handeln om nolltolerans för renkavle i stamutsäde i vallfröarterna. Och Utsädesenheten markerar vid fältbesiktningar från och med 2017 enstaka plantor av ekorr- och råttsvingel med färgad tejp, för att hjälpa odlaren att handplocka.
chevron-down