Tajming är vassaste vapnet mot ogräs

Sådd en solig dag i varm jord, vältning för att spara på fukt och frikostigt med växtnäring gav resultat. Den ekologiska vårrapsen på Rickelstorp i Småland klådde upp den hotande mållan och avkastade
nästan 2,9 ton per hektar.
chevron-down