Tempo höjde inte skörden

Tre års försök med Väderstad Tempo gav signifikant ökning av rothalsdiametern, rotdjup, biomassa och antal blad på hösten jämfört med Väderstad Rapid. Avkastningen höjdes dock inte, men Tempo har andra fördelar som lägre utsädesmängd, möjlighet till radhackning och bra utnyttjande på mjölkgårdar med majs.

chevron-down