Test av olika såll vid skörd av engelskt rajgräs

En dansk FarmTest viste att Alfa GR/E-såll gav 8% högre skörd i engelskt rajgräs än standardsåll. Renheten och tröskkapaciteten påverkades inte av sålltypen.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down