Test av olika såll vid skörd av hundäxing

En dansk FarmTest viste inga betydande skillnader mellan Alfa GR/E-såll och standardsåll vid skörd av hundäxing.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down