Testa korta klövern

Stråförkortning i rödklöver tillämpas med framgång i Norge och Finland. Två års försök i Sverige indikerar liknande effekter här. Men det finns sort- och regionskillnader och fler försök behövs,
samtidigt som off-label-registrering söks för preparatet Moddus
Plus.
chevron-down