Tidigheten döljs i försöken

Tidiga höstvetesorter är i praktiken ofta tidigare än vad försöksresultaten anger.
chevron-down