Tillväxtreglering ger effektivare fotosyntes

Tillväxtreglering kan hålla rapsen upprättstående och gynna sidoskotten så att fotosyntesen effektiviseras. I frodig höstraps kan därför Caryx vara motiverat 2019, liksom i vårraps på drivande mulljord där det finns gott om kväve.
chevron-down