Tillväxtreglering i engelskt rajgräs

Två försök visade mycket varierande resultat av tillväxtreglering i förstaårsvallar av engelskt rajgräs – från stora merskördar till stora skördeminskningar. I medeltal gav en tillväxtreglering med 0,4 l/ha Moddus vid begynnande axgång högst skörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down