Tillväxtreglering i höstraps

Sammanfattning:  I försöksserien L5-8150 testades tillväxtreglering höst och vår. För att få större chans till vinterpåfrestning har försöken flyttats från Skåne till Östergötland, Västergötland och Mälardalen. I den här serien testas höstbehandling, men även vårbehandling som avser att minska risken för att rapsen lägger sig och tappar i skörd.

chevron-down