Tillväxtreglering i höstraps

Sammanfattning

Under 2018 blev produkter med tillväxtreglerande effekter registrerade i Sverige genom så kallat ömsesidigt erkännande. Produkterna innehåller triazoler som har både en tillväxtreglerande effekt på raps samt en fungicideffekt. I Sverige är nu Caryx (Metconazol och Mepiquatklorid, BASF) registrerad som en tillväxtreglerare medan Folicur Xpert (Tebuconazol & Protioconazol, Bayer) och Orius (Tebuconazol, Nufarm) är registrerade som fungicider men de har en tillväxtreglerande effekt.
chevron-down