Tillväxtreglering i rajsvingel (Hykor)

Två försök visade att tillväxtreglering i rajsvingel (Hykor) med Moddus gav stora merskördar.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down