Tillväxtreglering i rödsvingel med Medax Top

Två försök med tillväxtreglering med ett nytt medel (Medax Top) i rödsvingel gav inga signifikanta skördeökningar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down