Tillväxtreglering i rörsvingel (Swaj)

Två försök visade att tillväxtreglering i rörsvingel (Swaj) med Moddus gav stora merskördar.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down